Gods doelen

Gods doelen

Rick Warren, voorganger van Saddleback Church in Californië zegt het zo:

‘Het gaat er in de eerste plaats om dat een gemeente gezond is, en pas dan dat een gemeente groeit. ‘Als uw gemeente gezond is, komt de groei vanzelf. Gezonde, voortdurende groei is het resultaat van een bijbels evenwicht in de vijf doelstellingen van de gemeente.’

Hij heeft het geheim van de Doelgerichte Gemeente zelf ontdekt, beproefd en de kracht ervan ervaren. Deze gemeente is van één familie gegroeid tot tienduizend bezoekers, terwijl er tientallen kerken vanuit Saddleback zijn gestart.

Waarom werken deze principes in allerlei soorten gemeenten? Gewoon: omdat het bijbelse basisprincipes zijn.

Een doelgerichte gemeente zet zich er ten volle voor in om alle vijf taken te vervullen die Christus zijn gemeente heeft opgedragen:

1. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
2. Heb uw naaste lief als uzelf
3. Ga en maak discipelen
4. Doop hen
5. Leer hen de geboden te onderhouden

De doelstelling:

mensen tot Jezus leiden en hen bij Gods gezin voegen, hen helpen tot volwassenheid te komen en zo op Christus te lijken, en hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods naam groot te maken.

Om het wat meer persoonlijk te zeggen:

“Waarom leef je hier op aarde?”

1. Je bent bedoeld om God voldoening te geven.
(Aanbidding)
2. Je bent geschapen om deel uit te maken van Gods gezin.
(Gemeenschap)
3. Je bent geschapen om op Christus te lijken
(Discipelschap)
4. Je bent geschapen om te dienen.
(Bediening)
5. Je bent gemaakt voor een missie
(Evangelisatie)

Dit zijn de doelen die we als Harmony Gemeente nastreven en waar we praktisch invulling aan proberen te geven zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.