490?

490?

Jezus leerde zijn discipelen: Lucas 17:3 Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. 4 En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven.

Misschien dacht Petrus hierdoor dat hij zijn broeder maar 7 keer hoefde te vergeven. Dan zou zijn vraag een poging zijn om bevestiging te krijgen van zijn aanname.
Mattheus 18:21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Helaas voor hem is het antwoord van Jezus vrij complex. Moest hij 490 keer vergeven en dan er mee stoppen? 70×7 is toch 490? Maar het antwoord van Jezus brengt ons naar het oude testament. Daar komen we die getallen ook tegen, met name in het boek van Daniël. Een van de bekendste delen van de bijbel voor mensen die zich met de eindtijd bezighouden vinden we in hoofdstuk 9.

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald
over uw volk en uw heilige stad,
om de overtreding te beëindigen,
de zonden te verzegelen,
de ongerechtigheid te verzoenen,
om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,
om visioen en profeet te verzegelen,
en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
25 U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.

Als je deze Bijbeltekst (Daniël 9:24-25) op het internet opzoekt, vind je heel erg veel feiten, speculaties en onbeschaamde leugens over de betekenis hiervan. Waar de meeste het wel over eens zijn is dat wat vertaald is als 70 weken eigenlijk 70 zevens zijn. Het Hebreeuwse woord “shabuwa” betekent namelijk een periode van zeven.

Met andere woorden: Het einde van de wereld zoals wij die kennen zal plaatsvinden in Gods timing van 70 zevens (Shabuwa) dus als Jezus tegen Petrus zegt dat hij 70×7 keer moet vergeven, zegt Hij eigenlijk dat hij moet blijven vergeven tot het einde van de wereld.

Geplaatst in Korte Overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*