Onze droom

De ”Harmony” Visie

Het is onze droom,
een plek te zijn waar mensen op een fijne en evenwichtige manier hun geloof met elkaar kunnen delen en waar volop aandacht is voor hen die op zoek zijn naar
– liefde, acceptatie, hulp, hoop, vergeving, leiding
en bemoediging.

Het is onze droom,
om het goede nieuws van Jezus Christus met tienduizenden inwoners van Enschede te delen.

Het is onze droom,
om de komende jaren een groot aantal leden in de gemeenschap van Gods familie te verwelkomen – hen lief te hebben, hen te onderwijzen, samen te lachen en samen in harmonie met elkaar te leven.

Het is onze droom,
om mensen te helpen in hun ontwikkeling tot geestelijke volwassenheid d.m.v. bijbelstudie, studiegroepen, seminars en een bijbelschool te zijn voor onze leden.

Het is onze droom,
elke gelovige uit te rusten voor een veelbetekende opdracht en hen te helpen bij het zoeken en ontdekken van de gaven die God hen heeft toebedeeld.

Het is onze droom,
om meerdere zendelingen, evangelisten en medewerkers over de hele wereld uit te zenden, en elk lid aan te moedigen voor een persoonlijke missie in deze wereld.
Zo willen we ook velen uitzenden voor kort lopende projecten, waar ook ter wereld.

Het is onze droom,
een gemeentegebouw in Enschede te hebben wat mooi, groot genoeg, maar toch simpel zal zijn, met verschillende faciliteiten zoals speciale bijbelstudie ruimten, extra ruimtes voor de kinderopvang en recreatie. Dit alles zal dienen tot het nut van allen, tot opbouw van ons geestelijk, emotioneel en sociale welzijn.

Wij geloven en vertrouwen dat dit
werkelijkheid zal worden.