Harmony

Klik op het boekje om de bijbel(online) te openen

De naam zegt het al ‏‏‎‎

Onze naam is niet toevallig gekozen. Het gebouw waarin we samenkomen heeft een grote ruimte en heette vroeger De Harmonie. De blazers kwamen hier letterlijk bij elkaar om hun deuntje te blazen. Door de jaren heen is er echter veel veranderd. Maar de naam is gebleven. Nu komen wij er samen in grote harmonie. Muziek wordt er nog steeds gemaakt, maar wat belangrijker is, dat mensen hier een plek vinden waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ieder mens is uniek. De wereld is niet echt dat wat je met je ogen ziet, maar wat zich afspeelt in je hart. Ieder mens is een wereld op zich en met een eigen handleiding. Harmonie was en is voor God heel belangrijk. Kunnen mensen vandaag de dag nog in harmonie met elkaar leven? Daar moet je wel je best voor doen. De Here Jezus gaf ons een prachtige handleiding: Zijn Woord, de Bijbel. Hij leert je elkaar aan te nemen, zoals Hij jou heeft aangenomen. Hij leert je te vergeven, zoals Hij jou vergeven heeft. Hij leert je lief te hebben, zoals Hij jou liefheeft. Het leven ziet er heel anders uit wanneer harmonie en balans het leven vorm gaan geven, zelfs wanneer het stormt in je leven. De meeste mensen die ons hebben gevonden kregen al snel in de gaten dat waar liefde heerst de Heer Zijn zegen gebiedt.

Wie zijn wij?

Door op de knop te klikken leest u wie we zijn, waar we voor staan en hoe een dienst er uit ziet.

Contact opnemen

Door op de knop te klikken komt u op de pagina terecht waar u het contactformulier kunt invullen. Vervolgens nemen wij contact met u op.

Het is onze

een plek te zijn waar mensen op een fijne en evenwichtige manier hun geloof met elkaar kunnen delen en waar volop aandacht is voor hen die op zoek zijn naar
– liefde, acceptatie, hulp, hoop, vergeving, leiding en bemoediging.

om het goede nieuws van Jezus Christus met tienduizenden inwoners van Enschede te delen.

om de komende jaren een groot aantal leden in de gemeenschap van Gods familie te verwelkomen – hen lief te hebben, hen te onderwijzen, samen te lachen en samen in harmonie met elkaar te leven.

om mensen te helpen in hun ontwikkeling tot geestelijke volwassenheid d.m.v. Bijbelstudie, studiegroepen, seminars en een Bijbelschool te zijn voor onze leden.

elke gelovige uit te rusten voor een veelbetekende opdracht en hen te helpen bij het zoeken en ontdekken van de gaven die God hen, elk in het bijzonder, heeft toebedeeld.

om elk lid aan te moedigen voor een persoonlijke inzet in deze wereld.

een gemeentegebouw in Enschede te hebben wat mooi, groot genoeg, maar toch simpel zal zijn, met verschillende faciliteiten zoals speciale Bijbelstudie ruimten, extra ruimtes voor de kinderopvang en recreatie. Dit alles zal dienen tot het nut van allen, tot opbouw van ons geestelijk, emotioneel en sociale welzijn.

Wij geloven en vertrouwen dat dit werkelijkheid zal worden.